(ZDJĘCIE: WSW Szczecin)

Do 24 września potrwa kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu leskiego i bieszczadzkiego. Na komisję mogą zostać wezwani nie tylko mężczyźni, ale też i kobiety. Sprawdź jakie roczniki mają obowiązek stawienia się na komisji.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu leskiego i bieszczadzkiego ruszyła 7 września. W tym roku dotyczy ona zarówno kobiet jak i mężczyzn. W Lesku potrwa do 24 września 2021 r., a przeprowadzona zostanie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych, przy ul. Jana Pawła II 18 B.

Kto otrzyma wezwanie?
Wezwania do stawiennictwa otrzymają osoby zamieszkujące następujące bieszczadzkie gminy: Baligród, Cisna, Czarna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej stawią się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień.

W tym roku, w Lesku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są:
• mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
• mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kat. B);
• kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę;
• osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia.

Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać?
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
• dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku takiego obowiązku;
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie we wcześniejszym terminie nie było możliwe.

Osoby, które do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, muszą dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 lub 24 miesięcy oraz książeczkę wojskową.

TEKST: Red (Źródło: Powiat Leski)