Fundacja „Mój Rozwój” z Sanoka wraz z Organizacja NGO „Ebbus” z miasta Dobryanka w Obwodzie Winnickim na Ukrainie, byli organizatorami międzynarodowego projektu edukacyjnego „Musical Express – Pociąg do tolerancji”, który odbył się w Górzance.

Wymiana młodzieży została zrealizowany w miejscowości Górzanka w powiecie leskim, gdzie gościnności uczestnikom projektu udzieliło Schronisko Szkolno - Młodzieżowe. Celem projektu była edukacja pozaformalna z zakresu tworzenia musicalu, która obejmowała zajęcia teoretyczne i praktyczne dla młodzieży z Polski i Ukrainy. W trakcie projektu prowadzono zajęcia z muzyki, śpiewu, wokalu, aktorstwa, ruchu scenicznego, tańca i charakteryzacji scenicznej. Końcowym efektem zajęć było stworzenie spektaklu, który został zaprezentowany publiczności na scenie znajdującej przy stadionie sportowym w Wołkowyi. Na koniec spektaklu, do wzięcia udziału we wspólnym odtańczeniu „belgijki”, zostali zaproszeni widzowie. Pociąg tolerancji poprzez wykonywanie utworów wokalnych, muzycznych, aktorskich i tanecznych przejechał artystycznie przez wiele z krajów - sztuka nie ma granic i łączy narody, uczy akceptacji, tolerancji i integracji - właśnie takie przesłanie miał spektakl. Spektakl zakończył się wspólnym, tańczonym z widzami długim pociągiem, który z daleka zmierzał do Warszawy… czyli „jedzie pociąg z daleka….”. Było wesoło, kolorowo i radośnie, bo takiego świata pragnie młodzież - pragniemy wszyscy!

Tego rodzaju nauczanie pozaformalne ma wiele zalet, młodzież jest zaangażowana na każdym etapie projektu w działania, poznając kolejno sposób tworzenia dzieła scenicznego. W wymiarze społecznym - praca w międzynarodowym środowisku, odmiennym w wielu aspektach życia, daje możliwość przybliżenia w sposób rzeczywisty różnic, ich akceptacji i tolerancji. Dla młodych ludzi są to bardzo pożyteczne doświadczenia, dające im nowe spojrzenie na rzeczywistość, nawiązanie znajomości i przyjaźni. Młodzież wzajemnie przekazywała sobie wiedzę i umiejętności w przyjacielskiej atmosferze, co niewątpliwie było ogromnym atutem tego rodzaju projektu. Wszystkie zajęcia były prowadzone pod okiem liderów i instruktorów, którzy bacznie obserwowali osiągnięcia młodzieży i służyli pożytecznymi wskazówkami, które młodym ludziom pomagały w realizacji poszczególnych zajęć.

Wymiana młodzieży trwała 10 dni, od 22 do 31 sierpnia, a wzięło w niej w której udział 40 osób. Miejscowa młodzież również miała okazję odwiedzenia nas i wzięcia udziału w zajęciach, tym samym poszerzając integrację. W tym okresie młodzież uczestniczyła także w wyjazdach i wyjściach edukacyjnych. Miała okazję poznać zabytki miasta Leska: Zamek Kmitów, park z Amfiteatrem, Synagogę z wystawą sztuki, kirkut (cmentarz żydowski) oraz całą historyczną zabudowę miasteczka galicyjskiego. Oczywiście będąc w bliskiej odległości Zalewu Solińskiego poznała historię jego powstania, wraz z elektrownią wodną w Solinie. W wyjściu edukacyjnym miała okazję poznać stary zabytkowy kościół rzymskokatolicki w Górzance, który wcześniej był cerkwią grekokatolicką. Znajduje się tam bardzo dużo cennych, zabytkowych ikon, a perełką jest płaskorzeźbiony ikonostas (w świecie są tylko takie dwa - drugi jest w Moskwie). Dla młodzieży było to ogromne przeżyci. Te zabytkowe rzeczy zostały zgromadzone z kościołów, które zostały zalane wodą podczas powstawania Zalewu Solińskiego. Będąc w samym sercu Bieszczadów, młodzież miała okazję w czasie wyjść edukacyjnych podziwiać dziewiczą przyrodę tego regionu Polski. Młodzież także brała udział w zajęciach, grach i zabawach integracyjnych, oraz zajęciach sportowych – celem tych działań była wzajemna integracja, akceptacja i tolerancja. Codzienne wieczorne podsumowanie działań pozwalało na określenie w jakim stopniu i zakresie postępuje ewaluacja. Cele programu zostały osiągnięte w stopniu zadowalającym, a młodzi ludzie prosili o zorganizowanie kolejnego programu, na który już mają pomysł, co dla nas jako organizacji było największą zapłatą i podziękowaniem za naszą pracę. Rozstanie uczestników wymiany młodzieży trwało dość długo, w oczach wielu były łzy, bo choć to krótki okres bycia razem, to młodzież bardzo wzajemnie polubiła się, a tolerancja, integracja i akceptacja została w pełni osiągnięta.

Projekt został sfinansowany przez Fundację Systemu Edukacji - Narodową Instytucję Zarządzającą Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży w Warszawie.

TEKST I ZDJĘCIA: mat. pras.