fot. Ewa Bończak

Żłobek samorządowy w Lesku został oficjalnie otwarty. Budowa obiektu trwała niecały rok, a jej koszt to ponad 2 mln 200 tys. zł. – Cieszę się, że tej inwestycji nie zatrzymały żadne próby zniweczenia oraz przeciągania procedur na poziomie lokalnym – mówił podczas otwarcia Adam Snarski, burmistrz Leska.

Oficjalne otwarcie żłobka samorządowego w Lesku odbyło się 5 marca. W ramach inwestycji powstał całkowicie nowy budynek, położony w centralnym punkcie Osiedla. Żłobek jest murowany, przestrzenny i nowoczesny. W budynku znajdują się sale dla dzieci wraz z całym zapleczem towarzyszącym i kuchnią. W placówce został zamontowany również innowacyjny system oczyszczania powietrza SmogVent. Na terenie przylegającym do żłobka, w przyszłości ma też powstać nowoczesny plac zabaw przystosowany dla maluszków.

Jak zauważył podczas otwarcia Adam Snarski, burmistrz Leska, na żłobek jest ogromne zapotrzebowanie. – W tej chwili mamy zapisanych 40 dzieciaków, a od kwietnia żłobek będzie pełny, co pokazuje, że taka inwestycja jest bardzo potrzebna. Mamy stworzoną też listę rezerwową z gmin sąsiednich – dodawał burmistrz i wspomniał, że żłobek powstał po konsultacjach z młodymi mieszkańcami gminy Lesko i ich rodzinami. – To od nich dostaliśmy sygnały, że żłobek będzie potrzebny.

Pomogło dofinansowanie
Burmistrz przypomniał też, że na realizację inwestycji Gmina Lesko pozyskała pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 526 585 zł, oraz z rządowego programu Maluch+ 2020 w wysokości 1 320 000 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 213 699 zł.

Obecna na otwarciu żłobka sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt mówiła, że są to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. – Dodatkowo Gmina dostała 900 tys. zł w ramach środków, które płyną z dofinansowań „covidowych”. Tak na prawdę nie dość, że zabezpieczyliśmy wkład ministerstwa w ramach programu Maluch+, to jeszcze wkład własny gminy. Cieszymy się więc, że ta inwestycja powstała bez większego uszczerbku w budżecie gminy. Dzięki wkładowi własnemu i wkładowi zabezpieczonemu z części resortowej ministerstwa, udało się stworzyć ten wspaniały obiekt.

Minister przypomniała też główne założenia programu Maluch+ oraz to, że z programu na inwestycje wydano już ponad 2 mld zł. – Cieszę się, że na moim ukochanym Podkarpaciu powstała ta inwestycja, bo to ważny element na szeroko pojętej mapie polityki prorodzinnej państwa i rządu we współpracy z samorządem.

Wicewojewoda Jolanta Sawicka podkreślała, że rząd dzięki programowi Maluch+, kładzie nacisk na to, aby dzieci do lat 3 były dobrze zaopiekowane. – Miały opiekę profesjonalnej kadry i jak najlepsze warunki do rozwoju. To szansa dla młodych rodzin, które stają przed wyborem czy zaopiekować się dzieckiem w domu, czy skorzystać ze żłobka. Ten żłobek, to również nowe miejsca pracy dla wielu osób i będzie miejscem radości dla dzieci i opiekunów – mówiła wicewojewoda.

Poseł Solidarnej Polski Piotr Uruski przypomniał, że bardzo często maluszek, który przychodzi na świat „eliminuje  jednego z rodziców z życia zawodowego”. – Dzięki tej inwestycji będzie można w dobrych warunkach zostawić dziecko w żłobku i wrócić do pracy. Widać te programy, przygotowane przez rząd i Zjednoczoną Prawicę są programami komplementarnymi. Jest 500+, jest Maluch+ i w ślad za tym idą kolejne programy wsparcia – mówił poseł.

Gratulacje z powodu otwarcia żłobka złożył też obecny na uroczystości przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Kotyła. – Chciałbym wyrazić radość w imieniu swoim i Rady Miejskiej w Lesku, że dziś możemy otworzyć tak piękny obiekt. Panie burmistrzu na pana ręce składam gratulacje dla całego zespołu, który działał pod Pana przywództwem – że udało się w tak krótkim czasie otworzyć tak piękny żłobek – mówił przewodniczący.

Będzie służyć pokoleniom
Burmistrz Adam Snarski mówił, że data 5 marca, zostanie zapamiętana jako wyjątkowy dzień, w którym został otwarty pierwszy w historii leskiego samorządu żłobek. – To inwestycja historyczna, która będzie służyć obecnym i przyszłym pokoleniom – zapewniał i podkreślał, że tej inwestycji nie byłoby gdyby nie wsparcie resortowe. – Za co ogromnie dziękuję, a obecność naszych gości wskazuje, że są blisko nas. Szkoda, że takiego wsparcia nie odczuwaliśmy tutaj na miejscu, od naszych organów kolegialnych czy innych instytucji.

Burmistrz przypomniał, że żłobek samorządowy jest sztandarową inwestycją gminy i cieszy się, że nie zatrzymały jej żadne próby zniweczenia oraz przeciągania procedur na poziomie lokalnym. Podziękował też wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego obiektu oraz mieszkańcom Osiedla, za cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie budowy. – Ale Osiedle może być jeszcze piękniejsze i z tego miejsca chciałbym prosić pana przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Kotyłę – który początkowo wstrzymywał się od głosowania nad tą inwestycją, ale dziś  słyszymy, że jest z niej zadowolony – by Rada pochyliła się ponownie nad moim wnioskiem, który składałem do budżetu, aby zabezpieczyć w nim środki na dalszą modernizację Osiedla. Chodzi przede wszystkim o plac wielopokoleniowy – mamy już opracowaną koncepcję i z terenem żłobka będzie on stanowił zintegrowaną całość. Ale chodzi tu także o przebudowę dróg dojazdowych, które ułatwią dojazd do żłobka. To dobrze wpłynie na przyszłość pokoleń, bo seniorzy, odbierając wnuki z przedszkola będą mogli odpocząć na przygotowanych dla nich terenach zielonych. Myślę, że wspólnie udowodnimy, że liczy się dla nas ich dobro.

Żłobek został też poświęcony przez prałata Mieczysława Bąka, proboszcza i dziekana dekanatu Lesko, a obecni na otwarciu goście uroczyście przecięli wstęgę.

TEKST: P.B.