Gmina Lesko jako jedna z czterech gmin w Polsce, weźmie udział w pilotażowym projekcie ogólnopolskim „Narada Obywatelska o Klimacie”. - Mamy nadzieję, że dzięki temu w naszej gminie uda się wypracować proekologiczne zachowania, które będą przykładem dla innych samorządów - mówi Adam Snarski, burmistrz Leska i zaprasza do wzięcia udziału ankiecie.

Miasto i Gmina Lesko zgłosiła swój udział do pilotażowego programu „Narada Obywatelska o Klimacie”. Do udziału zgłosiły się 24 gminy z całej Polski, a organizatorzy do udziału zaprosili cztery samorządy: Cieszyn, Michałowice, Lesko i Świdwin. Organizatorom, chodziło o to, by wybrane podmioty stanowiły grupę 4 gmin zróżnicowanych pod względem: typu (gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska), wielkości populacji, położenia geograficznego, zamożności (dochód gminy/1 mieszkańca), doświadczenia w działaniach partycypacyjnych, problemów środowiskowych, dokumentów strategicznych, które lokalne władze chcą zaktualizować lub stworzyć z udziałem mieszkańców oraz motywacji zgłaszających.
Narada Obywatelska o Klimacie w naszej gminie zagości już wiosną. Mieszkańcy spotykać będą się na kilkugodzinnych spotkaniach przez 3 dni, by podjąć decyzję w sprawie gospodarki niskoemisyjnej.

- Rekomendacje, które uchwali narada, zostaną przekazane władzom do wdrożenia, by lepiej zaadaptować gminę Lesko do zmian klimatu. Nasza gmina będzie wzorem dla innych samorządów, które w przyszłości będą chciały zorganizować podobne przedsięwzięcie - wyjaśnia Adam Snarski, burmistrz Leska.

Gmina Lesko została zrekrutowana do projektu „Narada Obywatelska o Klimacie” prowadzonego przez Fundację Pole Dialogu i Instytut na rzecz Ekorozwoju, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
W każdym z zakwalifikowanych do programu samorządów, zostaną przeprowadzone procesy konsultacji dokumentów strategicznych (Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Miejskich Planów Adaptacji, Programów Ochrony Środowiska, Programów Ograniczenia Niskiej Emisji lub innych) z wykorzystaniem metody sądów (narad) obywatelskich.

Czym jest narada obywatelska?
Narada obywatelska to narzędzie angażowania mieszkańców we współdecydowanie o przyszłości ich społeczności, w ramach którego przez kilka dni spotykają się oni, by najpierw wspólnie z ekspertami zgłębić wiedzę w temacie będącym przedmiotem spotkania, a następnie podyskutować o swoich wnioskach, przemyśleniach. Obrady, w których bierze udział kilkanaście losowo dobranych osób, kończy podjęcie decyzji - rekomendacji dla lokalnych władz, które zobowiązują się do wdrożenia w życie proponowanych przez mieszkańców zmian. Co ważne, uczestnicy takich spotkań dobierani są losowo - z chętnej grupy osób wyłaniana jest grupa, która w jak największym możliwym stopniu odpowiada strukturze demograficznej gminy. Oznacza to, że w naradzie obywatelskiej wezmą udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby starsze i młodsze w proporcjach odzwierciedlających charakterystykę lokalnej społeczności.

W Naradzie Obywatelskiej o Klimacie wszyscy uczestnicy otrzymają również wynagrodzenie za udział w spotkaniach. Obrady narady będą prowadzone przez bezstronnych moderatorów.

Co oprócz narady wydarzy się w naszej gminie?
Spotkania narady poprzedzi sondaż świadomości klimatycznej mieszkańców gminy Lesko połączony z pierwszym etapem rekrutacji uczestników do narad - online i w wersji papierowej, w formularzach dystrybuowanych na terenie gminy. Organizatorzy projektu, w którym bierze udział gmina (Fundacja Pole Dialogu i Instytut na rzecz Ekorozwoju) przeprowadzą również ekspercką diagnozę polityk lokalnych i zdefiniowanie kluczowych zagadnień dla narady, co pozwoli na merytoryczne poprowadzenie spotkań pod kątem gospodarki niskoemisyjnej.

Co po naradzie?
Podczas organizacji narad w 4 gminach (w tym w gminie Lesko) zostaną zebrane doświadczenia samorządów bardzo różniących się od siebie wielkością, położeniem, zamożnością, doświadczeniem w działaniach partycypacyjnych oraz problemami środowiskowymi. Pozwoli to organizatorom (Fundacji Pole Dialogu i Instytutowi na rzecz Ekorozwoju) wypracować wnioski i materiały, które przydadzą się większej liczbie polskich samorządów w planowanym II etapie projektu (podczas Ogólnopolskiej Narady Obywatelskiej o Klimacie). Od jesieni organizatorzy mają bowiem zamiar wesprzeć aż 20 innych samorządów w przeprowadzeniu kolejnych narad o klimacie. Docelowej dwudziestce będzie łatwiej przeprowadzić ten proces - samorządy będą mogły wzorować się na pilotażowych doświadczeniach, między innymi Gminy Lesko.

Wypowiedz się na temat zmian klimatu i środowiska w Lesku - wypełnij ankietę
Zachęcamy do wypełnienia ankiety, w której należy wskazać najważniejsze - według mieszkańców - problemy środowiskowe gminy Lesko oraz zaproponować działania ekologiczne, które w przyszłości mogą być wdrażane na naszym terenie. W ankiecie można się też podzielić własnymi nawykami/zachowaniami związanymi z ekologicznym stylem życia.

Wyniki badania posłużą też do lepszego przygotowania Narady Obywatelskiej o Klimacie, która odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2022r.
Ankieta jest w pełni anonimowa, chyba że zdecydujecie się zostawić swoje dane do rekrutacji do Narady Obywatelskiej o Klimacie (więcej informacji o tym, jak wziąć udział w spotkaniach znajduje się na końcu ankiety).

Wypełnienie ankiety zajmie Ci około 5 minut, znajdziesz tutaj: poledialogu.typeform.com/badanielesko oraz w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Zachęcamy też do śledzenia aktualności na stronie gminy oraz na stronach organizatorów - Fundacja Pole Dialogu: poledialogu.org.pl/narada-obywatelska-o-klimacie/

TEKST: UMiG LESKO