Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Adam Snarski poinformował, że gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich.

- Trafi do nas 4 164 006,33 złotych. Na 27 gmin w Województwie Podkarpackim jesteśmy siódmym największym beneficjentem tych środków. Koszty całości wszystkich przewidzianych inwestycji jakie zaplanowaliśmy dla naszej gminy z tego projektu wynoszą 5 205 000,00 zł – dodaje burmistrz.

W ramach tych środków finansowych, które zgodnie z założeniami naboru mają służyć działaniom turystycznym i okołoturystycznym, zaplanowano poprawę infrastruktury turystycznej i komunalnej w celu usprawnienia ruchu turystycznego w gminie Lesko. Będą to: budowa parkingów dla autokarów i samochodów osobowych, modernizacja peronów dworca autobusowego, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, budowa platformy widokowej, odrestaurowanie leskiej synagogi wraz z przebudową przyległych ulic, odrestaurowanie źródełek mineralnych, oznakowanie atrakcji turystycznych, wykonanie witaczy oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

(Więcej na ten temat w Echo Bieszczadów nr 4/2021)

TEKST: UMiG LESKO