Jeśli wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) składasz przez IKP lub ePUAP, to od 1 lipca 2022 roku status jego realizacji możesz sprawdzić online.

Jak to działa?

Składając wniosek za pośrednictwem IKP lub ePUAP, w formularzu wniosku podajesz adres e-mail do kontaktu. Jeżeli wniosek złożysz po 30 czerwca 2022 r., na wskazany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia i identyfikator sprawy. Dzięki temu identyfikatorowi będziesz mógł online sprawdzać, na jakim etapie rozpatrywania jest Twój wniosek i kiedy otrzymasz EKUZ.

Wystarczy w przeglądarce statusu spraw wpisać unikalny numer identyfikacyjny sprawy. Numer taki został przesłany na wskazany przez Ciebie adres email po złożeniu wniosku.

W statusie sprawy znajdziesz jeden z następujących komunikatów:

   - Przyjęliśmy wniosek do realizacji
   - Rozpatrujemy wniosek
   - Karta EKUZ została wysłana pocztą
   - Wniosek o EKUZ został rozpatrzony negatywnie – szczegółową informację zwrotną przesłaliśmy na wskazany adres
   - Przesyłka z EKUZ została zwrócona przez Pocztę. Prześlemy ponownie po uzyskaniu poprawnego adresu.

- Przy pierwszych dwóch statusach, gdy sprawa jest w toku, dostępna będzie dodatkowa informacja o szacowanym czasie, w którym EKUZ zostanie wysłany pocztą - Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie. - Czas ten wyliczamy na podstawie danych dotyczących aktualnej liczby złożonych w danym momencie wniosków i czasu niezbędnego na ich obsługę.

Gdy NFZ wyśle Ci EKUZ, otrzymasz link do śledzenia przesyłki pocztowej na adres e-mail.

Ważne! Twoje dane są bezpieczne! System udostępnia jedynie anonimowe informacje, czyli nazwę dokumentu, etap i status sprawy.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Wydanie karty EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) jest darmowe. Karta obowiązuje we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

TEKST: red (źródło: NFZ)