W ramach projektu „Strażnicy Ciemnego Nieba” grupa przeszkolonych osób będzie monitorować zanieczyszczenie sztucznym światłem w naszym regionie i na Słowacji. Projekt odpowiada na problem smogu świetlnego, który wciąż jest słabo znany w naszym kraju.

Magiczny urok rozgwieżdżonego nieba jest dla wielu inspiracją. W końcu wspólne kontemplowanie gwiazd to nie tylko nauka czy edukacja, ale też zabawa i początek wielu przyjaźni i hobby. Niestety takich miejsc na świecie, gdzie można podziwiać piękno gwiezdnego nieba jest coraz miej. Potrzeba ochrony i przywrócenia naturalnego środowiska nocnego jest bardziej pilna niż kiedykolwiek.W grudniu 2021 r. Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” w partnerstwie z Non-investment Fund „Teleskop” ze Sniny na Słowacji, rozpoczęło realizację projektu „Strażnicy Ciemnego Nieba”.

- Projekt odpowiada na problem smogu świetlnego, który jest ciągle jeszcze słabo znany zarówno w Polsce jak i na Podkarpaciu – wyjaśnia Anna Latusek, koordynator projektów ze Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „HORYZONTY”. - Tymczasem zanieczyszczenie środowiska nocnego światłem negatywnie wpływa na biorytmy roślin, zwierząt i ludzi a marnowanie energii na niepotrzebne oświetlenie przyczynia się do zmian klimatycznych. Ciągłe oświetlenie nocne miejscowości i dróg prowadzi do nadmiernych wydatków na energię elektryczną i zwiększonej emisji gazów cieplarnianych. Większość energii jest marnowana na oświetlanie w godzinach kiedy nikomu to oświetlanie nie jest potrzebne. Szczególnie ważny jest dla obszarów cennych przyrodniczo, gdzie nocne środowisko nie jest jeszcze naruszone smogiem świetlnym.Celem projektu jest wparcie działań obywatelskich na rzecz ochrony nocnego środowiska przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem oraz zajęcie się problemem smogu świetlnego, który wciąż jest słabo znany w Polsce.

Działania w projekcie koncentrują na promowaniu i budowaniu świadomości znaczenia ochrony nocnego środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem m.in.: poprzez webinaria tematyczne, film promujący tematykę zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz konkurs fotograficzny, którego celem było uchwycenie na fotografii problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem (link do konkursu: www.horyzonty.man.rzeszow.pl/konkurs-fotograficzny-regulamin.html).W ramach projektu odbyły się warsztaty tematyczne z dokumentowania zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz szkolenie dotyczące aspektów prawnych związanych z ochrona ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem. Warsztaty odbyły się w Bystrem, Kolonicy na Słowacji, w Bezmiechowej oraz w Stuposianach.
W wyniku realizacji projektu powstanie na Podkarpaciu grupa ok. 30 osób - strażników i strażniczek ciemnego nieba, które będą umiały monitorować i sygnalizować władzom lokalnym i mediom problemy związane z coraz większym zanieczyszczeniem sztucznym światłem środowiska naturalnego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach:
www.horyzonty.man.rzeszow.pl/scn-opis oraz www.facebook.com/straznicyciemnegonieba

Projekt finansowany w kwocie 27 595,24 EUR przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

TEKST: RED (materiały prasowe Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „HORYZONTY”)
ZDJĘCIA: Adam Kamiński / Karol Karnas / Marek Sokołowski / Radek Każmierczak