Wtorkowe popołudnie 13 września, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku upłynęło na fascynującej dyskusji o mowie ojczystej. Tego dnia w murach leskiej biblioteki gościła prof. dr hab. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Halina Zgółkowa.

Wybitną językoznawczynię i pedagożkę powitała serdecznie dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku Maria Petka-Fundanicz, wykazując się sporą wiedzą o dokonaniach dydaktycznych i literackich Haliny Zgółkowej, czym wywoła wzruszenie u pani profesor. Halina Zgółkowa swoje wystąpienie zaczęła od przeczytania eseju autorstwa jej męża Tadeusza Zgółkę. Pisane piękną polszczyzną, z olbrzymią dawką mądrości życiowej eseje zostały wydane w formie książki pt. „Eseje” po śmierci autora. W tym miejscu warto wspomnieć, że Tadeusz Zgółka to również wybitny naukowiec, profesor języka polskiego zajmujący za życia prestiżowe stanowiska na poznańskim uniwersytecie.

Po przeczytaniu i krótkim omówieniu esejów, Halina Zgółkowa odpowiadała na pytania uczestników spotkania. Pytania dotyczyły głównie poprawności mowy ojczystej we współczesnym świecie. Profesor Zgółkowa odpowiadała na pytania wyczerpująco i w sposób tak wciągający, że dyskusja trwała niemal dwie godziny. W dyskusji czynny udział brali zarówno pedagodzy, dla których mowa ojczysta jest bliska sercu nie tylko z przyczyn zawodowych, jak i młodzież z leskich szkół. Spotkanie przebiegało wokół przewodniego tematu, tj. języka polskiego ale pani profesor odniosła się również do niepodważalnego piękna Bieszczad i pozytywnych zmian regionu jakie obserwuje się w ostatnich latach.

Dzisiejszy wieczór to wyjątkowa „uczta słowa” - mówiła dyrektor Maria Petka-Fundanicz - fascynujące spotkanie. Myślę, że na co dzień nie dostrzegamy piękna mowy polskiej, mam oczywiście na myśli ogół społeczeństwa, ale właśnie dzięki takiemu wyjątkowemu wieczorowi w „ naszej” placówce możemy na nowo odkrywać, że słowo służy nie tylko do komunikowania się, bez jego zapisu nic byśmy o sobie nie wiedzieli.

Na koniec spotkania prof. Halina Zgółkowa podpisała swój okazały fotograficzny portret, który to portret wzbogaci galerię portretów wybitnych gości leskiej biblioteki.
TEKST I ZDJĘCIA: Remigiusz Ogonowski