1 lipca ruszył program „Profilaktyka 40 PLUS” - czyli program badań profilaktycznych dla Polaków od 40. roku życia. Dzięki niemu, każdy z Polaków powyżej 40 r. ż. będzie mógł skorzystać z bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań.

„Profilaktyka 40 PLUS”, to jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Już od 1 lipca każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej, może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań.
- Zgodnie z założeniami programu, każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”, a NFZ organizuje konkursu ofert, do którego placówki medyczne mogą się zgłosić – wyjaśnia Rafał Śliż, rzecznik podkarpackiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent powinien wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. Jest również możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej 22 256 53 23. Takie rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP.

- Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu „Profilaktyka 40 PLUS” wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent w celu wykonania badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do niej z dowodem osobistym – dodaje rzecznik.

Trzy pakiety badań
"Profilaktyka 40 PLUS" zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:
- morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
- stężenie poziomu glukozy
- oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
- kreatynina
- badanie ogólne moczu
- kwas moczowy
- krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:
- morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
- stężenie poziomu glukozy
- oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
- kreatynina
- badanie ogólne moczu
- kwas moczowy
- krew utajona w kale
- PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:
- pomiar ciśnienia tętniczego
- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
- ocena miarowości rytmu serca

Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

- Dominującymi przyczynami zgonów Polaków wciąż pozostają choroby układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną śmierci (ok. 43,3 proc. ogółu zgonów), a zaraz po nich plasują się nowotwory (ok. 25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.) - przypomina Rafał Śliż.

Wśród Polaków prawdopodobieństwo zgonu spowodowanego przez choroby układu krążenia jest około 60 proc. wyższe niż u przeciętnego mieszkańca UE. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości grupą przyczyn zgonów ludności Polski. Choroby układu krążenia i nowotwory są łącznie przyczyną ponad dwóch trzecich wszystkich zgonów w Polsce.

Podkarpaccy pacjenci, bardzo często korzystają z porad lekarzy kardiologów. - W roku 2019, skorzystało z tej formy pomocy 120 511 pacjentów w naszym województwie. Rok 2020 to liczba zbliżona do poprzedniej, zaś w tym roku pomocy kardiologa wymagało już niemal 84 tysiące osób – wylicza rzecznik. - Program pomoże nie tylko im, skontrolować swój stan zdrowia.
- Dodatkowo, warto zaznaczyć, że w tym roku ponad prawie 300 mieszkańców powiatu bieszczadzkiego i prawie 400 powiatu leskiego skorzystało z pomocy kardiologa. Wiele tych wizyt zapewne można było uniknąć, korzystają z badań profilaktycznych – teraz darmowych, szybkich i nie wymagających wizyty u lekarza – podkreśla rzecznik podkarpackiego NFZ.

Konkurs mający na celu wyłonienie realizatorów programu „Profilaktyka 40 PLUS” już trwa i codziennie dołączają do niego nowe placówki. Wg stanu na 2 lipca rano, umowy zostały podpisane z 11 placówkami: w Hucie Krzeszowskiej, Jarosławiu, Kurzynie Średniej, Krośnie, Rzeszowie, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.

Aktualizowany na bieżąco wykaz, udostępniany jest na stronie internetowej Podkarpackiego NFZ oraz na bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590.

Adres strony z mapką punktów TUTAJ.