Gmina Lesko pozyskała kolejne pieniądze na remonty dróg. Tym razem 200 tys. zł, pochodzących z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zostanie przekazanych na remonty dróg wewnętrznych w Średniej Wsi.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyznał Gminie Lesko ponad 200 tys. zł dofinansowania, na przebudowę dróg wewnętrznych (na działkach o nr ewid. 133/13 i 133/99) na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Średnia Wieś.

- Wskazane do przebudowy odcinki dróg osiedlowych prowadzą od bloków mieszkalnych do garaży, komórek gospodarczych i ogródków działkowych, z których korzystają mieszkańcy osiedla po byłym PGR – wyjaśnia Adam Snarski, burmistrz Leska. - Drogi te zostały wybudowane w latach funkcjonowania Państwowego Przedsiębiorstwa Rolnego w Średniej Wsi i do czasu przejęcia dróg przez Gminę Lesko w roku 2004 nie były wykonywane żadne prace naprawcze.

Burmistrz przypomina, że te drogi do dzisiaj posiadają nawierzchnię gruntowo-żwirową, która jest zniszczona, nierówna, z licznymi ubytkami, a w wielu miejscach przerośnięta chwastami i trawą.

Przebudowa dróg rozpocznie się jeszcze w tym roku. Poprawa stanu technicznego osiedlowych dróg ułatwi użytkownikom komunikację, poprawi bezpieczeństwo i przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców osiedla.

Koszt całkowity zadania: 231 974,56 zł
Dotacja KOWR: 208 777,10 zł.

TEKST: Red (UMiG Lesko)